Média

Články vybrané z tisku
 
 
KOLÍNSKÝ PRESS
Po roce jsem se znovu ocitl na stránkách “KOLÍNSKÉHO PRESSU”. Na rozdíl od minulého rozhovoru, který byl zaměřen spíše pracovně, se nyní dostala ke slovu cyklistika. Rozhovor můžete najít v čísle, které vyšlo 14.1.2008.
(Příloha zde)
 
 
KOLÍNSKÝ PRESS
V roce 2006 jsem se dostal na úvodní stránku KOLÍNSKÉHO PRESU. Celostránkový rozhovor uvnitř tohoto čísla je zaměřen nejen profesně,prostor dostala také cyklistika. Foto na obálce – závod NOVA AUTHOR CUP.
(Příloha zde)
 
PREZENTACE
V příloze je umístěna prezentace programu Power Point hodnotící mou sezónu 2007 a představující výhled na rok 2008. (Příloha zde)